Tuotteet

Tavoitteemme on tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme kannattavan kasvun kautta. Haluamme edistää asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla joustavia palveluja tarpeen mukaan. Tavaravirtamme liikkuvat aina turvallisesti ja tehokkaasti sekä ympäristönäkökohdat huomioiden.

Tuotteet

Puupohjaiset

 • Kierrätyspuuhake
 • Energiahake
 • Rankahake
 • Kokopuuhake
 • Metsätähdehake
 • Kuorikate
 • Kuivikekutteri

Turvepohjaiset

 • Mullan raaka-aine
 • Imeytysturve
 • Kasvuturve
 • Kuiviketurve
 • Palaturve
 • Jyrsinpolttoturve

Muovipohjaiset

 • REF

 

 •